Friday, September 4, 2015

مانور اطفاء حریق جنگل در کهکیلویه و بویر احمدسه شنبه 12 مرداد در جریان سفر به استان کهکیلویه و بویر احمد در مانور اطفا حریق شرکت کردم. این عکس پرواز هلی کوپترهای عملیات 'آمادگی مهار آتش سوزی جنگل ها' در منطقه سرآب بید یاسوج و در جنگل های زاگرس را نشان می دهد. این مانور فرصتی برای آسیب شناسی کار دستگاههای امدادرسانی بود و از طرفی هماهنگی بین بخشی در بین مجموعه های عضو مدیریت بحران استان.
برگزاری این مانورها با شرکت و هماهنگی 17-18 دستگاه مرتبط می تواند نقش مهم و اثر‌گذاری در مقابله و جلوگیری از وقوع آتش‌سوزی در استان ها داشته باشد. از ابتدای سال 94 در 14 استان این مانور برگزار شده و دیروز هم در کهکیلویه و بویر احمد صورت گرفت.

No comments:

Post a Comment