Friday, September 4, 2015

مقابله با آتش سوزی جنگل ها

6 تیر 
دیروز جلسه بررسی وضعیت آتش سوزی جنگل‌ها و مراتع کشور به درخواست سازمان حفاظت محیط زیست در دفتر معاون اول رییس جمهور تشکیل شد و آقای جهانگیری با استقبال از حساسیت رسانه ها و افکار عمومی نسبت به وقوع آتش سوزی جنگل ها تاکید کرد که رسیدگی به جنگل ها و مراتع کشور و جلوگیری از آسیب و خسارت به این سرمایه های ملی از اولویت‌های دولت است و باید این موضوع را با حساسیت ویژه دنبال و اعتبارات مورد نیاز آن را تامین کنیم.
دکتر جهانگیری با تاکید بر وجود ظرفیت ها و توانمندی های فراوان در نیروهای مسلح برای کمک به اطفاء حریق و جلوگیری از آتش سوزی، از وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح خواست حداکثر زمینه همکاری نیروهای مسلح با سازمان های ذیربط درخصوص جنگل ها و مراتع کشور را فراهم کند و همچنین از رییس سازمان مدیریت بحران کل کشور خواست جلسه ای در این زمینه با حضور دستگاههای مرتبط برگزار و طرح جامعی تدوین شود که در آن وظایف هر استان و هر دستگاه مشخص باشد.
در این جلسه که وزیر جهاد کشاورزی، روسای چهار سازمان حفاظت محیط زیست، جنگل‌ها، مراتع و آبخیز داری کشور، مدیریت بحران کشور، هواشناسی کشور و نمایندگان سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح نیز حضور داشتند، گزارش علل و میزان آتش سوزی جنگل ها طی سال های 82 تا 93 و عوامل انسانی و طبیعی بروز حریق از سوی سازمان های جنگل ها و مراتع و حفاظت محیط زیست ارائه شد. 

سازمان حفاظت محیط زیست نظر به خشکسالی جدی در کشور برگزاری مانورهای مقابله با آتش سوزی برای آموزش و آمادگی مامورین و جوامع محلی را آغاز کرده و تاکنون در 11 استان از 19 استان حادثه خیز در این زمینه انجام داده است. همچنین صورت جلسه ای با وزارت کشور تدوین و امضا کرده که براساس آن از نیمه خرداد جاری ستاد کل نیروهای مسلح با استفاده از امکاناتی که در حوزه صنایع هوایی دارد در اطفا حریق جنگل ها همکاری و مشارکت خواهد داشت. اختصاص دو میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبار در این زمینه برای تجهیز بخشی از مناطق تحت پوشش سازمان حفاظت محیط زیست به امکانات اطفای حریق نیز از جمله اقدامات دیگر است. این سازمان به طور جدی پیگیر ایجاد سازو کارهای همگرایی و همکاری دستگاههای مختلف هنگام بروز حوادث آتش سوزی است.

No comments:

Post a Comment