Friday, September 4, 2015

شادی مردم برای ورود آب به گاوخونی پس از 10 سال


9 تیر 

با تلاش سازمان حفاظت محیط زیست در ستاد و استان و همکاری وزارت نیرو و مردم منطقه، صبح دیروز آب زاینده رود پس از 10 سال وارد تالاب بین المللی گاوخونی شد.
فرارو - روز گذشته آب رودخانه ضمن عبور از بند شاخ کنار به تالاب بین المللی گاوخونی رسید و پس از ۱۰سال باعث خوشحالی مردم ،کشاورزان و دوستداران محیط زیست شد. با انتقال آب به تالاب گاوخونی در هفته های اخیر کشاورزان مردم شرق اصفهان اقدام به لایروبی بخشی از مسیر رودخانه برای جلوگیری از برداشت های غیر مجاز آب در مسیر رودخانه کردند.
مردم منطقه شرق اصفهان عصر و شامگاه گذشته را به همراه خانواده های خود در کنار تالاب بین المللی گاوخونی گذراندند و شکرگزاری کردند. 
جریان این آب از خشک شدن بستر رودخانه و تبدیل آن به کانون ریزگردها جلوگیری خواهد کرد و در تغذیه آبخوان ها و تأمین بخشی از خدمات زیست بومی رودخانه نظیر حفظ تنوع زیستی نیز نقش بسزایی دارد. عکس ها از خانم زهرا باغبان عکاس ایرنا است.

No comments:

Post a Comment