Friday, September 4, 2015

روز خبرنگار

17 مرداد روز بزرگداشت و قدردانی از تلاش خبرنگاران و روزنامه نگاران عزیز و پرتلاش، آنان که جستجوگرند و در عین جستجوگری مرزهای اخلاق و مروت را پاس می دارند مبارک باد. 


خبر دیدارم با خبرنگاران را می توانید اینجا بخوانید:
http://www.dolat.ir/NSite/FullStory/News/?Serv=9&Id=265867


No comments:

Post a Comment