Wednesday, October 2, 2013

آندرانیک و پروانهآقای آندرانیک تیموریان
سلام بر شما
پروانه ها نمادی از تنوع زیستی در حال نابودی جهان هستند. حرکت انسانی و زیبای شما برای حفظ یک پروانه در شرایطی خطیر، خاطره ای جاودان در ذهن هموطنان بلکه جهانیان باقی گذاشته تا به یاد داشته باشیم "حیات در امنیت" حق هر آفریده خداوند است. 
دست مریزاد مرا بپذیرید و سلامت و پایدار باشید.

No comments:

Post a Comment