Monday, October 21, 2013

قلع و قمع، ادبیات درستی نیست

از هر فرصتی باید برای فرهنگ سازی بهره برد. دیروز در نشست مطبوعاتی در پاسخ به سئوال خبرنگار محترمی که درباره امواج و تاثیرات پارازیت بر سلامت جامعه پرسید، گفتم: «هر دستگاهی که موجی می فرستد اگر ضوابط را رعایت کند از نظر سازمان حفاظت محیط زیست اشکالی ندارد. ولی دستگاههایی که فرای قانون عمل کرده و استانداردها را رعایت نمی کنند، می خواهد آنتن های تلفن همراه باشد، می خواهد مربوط به پارازیت ماهواره ها یا بی سیم سیستم بانکی باشد، از هر جنسی که باشد، موجی که فرستاده می شود باید در چارچوب ضوابط و استاندارد دقیق باشد.»
امروز دیدم برخی رسانه ها این موضوع را با تیتر درشت «قلع و قمع» آنتن های غیرقانونی منتشر کرده اند. همین را فرصتی می دانم تا به دوستانی که ازاین کلمات - اگر چه با نیت خیر- برای انعکاس موضوع استفاده کرده اند خاطرنشان کنم که «قلع و قمع» و ادبیاتی از این جنس نه تنها کاری از پیش نمی برد، بلکه به تصحیح هیچ روندی نمی انجامد.
هر جا دیدید به جای برخورد قانونی و تعاملی به منظور بهبود وضعیت مردم از تهدیدهایی این چنین استفاده شده بدانید موضوع مورد نظر به نتیجه نخواهد رسید، زیرا قانون خشونت و قلع و قمع این است که بازتولید می شود. از دوستان مطبوعاتی نیز تقاضا دارم در درج اخبار دقت بیشتری داشته باشند تا تسهیل گر رفع مشکلات مردم شود.
امیدوارم به کاربردن غیرواقع این کلمات در تیتر سخنان منصوب به من، گامی در جهت فرهنگسازی کاربرد صحیح کلمات باشد.  
متن کامل بخش مورد نظر در مصاحبه دیروز:
(سئوال خبرنگار در خصوص امواج و تاثير پارازيت ها بر روي سلامت جامعه)
پاسخ رييس سازمان حفاظت محيط زيست: امواج يكي از دغدغه هاي مهم محيط زيست است كه همانطور در شوراي شهر هم پيگير بوديم توليد كنندگان امواج، همه آنتن ها با هر كاربري بايد در قالب ضوابط و استانداردها فعاليت كنند.
هر دستگاهي كه موجي مي فرستد، اگر ضوابط را رعايت كند، از نظر سازمان حفاظت محيط زيست اشكالي ندارد ولي دستگاه هايي كه دارند فراي قانون عمل مي كنند و استاندارد هاي را رعايت نمي كنند مي خواهد آنتن هاي تلفن همراه باشد مي خواهد مربوط به پارازيت ماهواره ها يا بي سيم سيستم بانكي باشد از هر جنسي باشد موجي كه دارد فرستاده مي شود بايد در چارچوب ضوابط و استاندارد دقيق باشد. 
در شوراي شهر طي مصوبه اي همه آنتن ها را سازه تلقي كرديم و بعد از تصويب اين مصوبه هر كسي كه دكل و آنتن را در شهر احداث مي كرد بايد از شهرداري مجوز مي گرفت و در شهرداري مجوزها بررسي مي شد. اميدواريم با قوانين و مقرراتي كه پشتيبان اين موضوع است جنبه نظارتي مسئله را در سازمان حفاظت محيط زيست پيگيري كنيم.
سازمان حفاظت محيط زيست تاكنون به اين شكل به موضوع امواج ورود نكرده است و بيشتر مسئوليت مسائل جدي و نهايي موضوع بر عهده وزارت بهداشت است و سازمان حفاظت محيط زيست هم نظارت عاليه روي اين موضوع خواهد داشت.
منتهي بايد يك سنجشي اتفاق بيفتد و نظارتي روي امواج باشد،‌ما تازه بايد تصميم  بگيريم به اين موضوع ورود كنيم چون سازمان حفاظت محيط زيست تا الان ورود نكرده است.
 در شوراي شهر ساز و كار هايي براي امواج پيش بيني شده است كه اميدواريم در سازمان حفاظت محيط زيست هم ساز و كارهايي پيش بيني شود.
آقاي دكتر متصدي هنوز عضو كارگروه شوراي شهر در زمينه  امواج هستند كه توضيحات كاملتري ارائه مي كنند.
پاسخ دكتر متصدي (معاون محترم محيط زيست انساني سازمان حفاظت محيط زيست) :
بر اساس قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا ، سازمان حفاظت محيط زيست بايد استاندارد ها و ضوابط مرتبط به امواج كه نوعي آلودگي هوا است را بايد تدوين كند و در حال حاضر در حال تدوين ضوابط هستيم كه از مراجع قانوني تصويب بگيريم و مصوبه شوراي شهر را تكميل كنيم و به شهرها ابلاغ كنيم كه بتوانند استفاده كنند.
در ارتباط با دكل هايي كه امروز در شهر تهران نصب مي شود، تابع دستور العمل هاي تدوين شده در شوراي شهر است. وسايل دكل هاي مشترك توجه مي شود و سعي مي شود تعداد دكل ها در شهرها را كم كنيم و بحث دكل هاي مشترك را داشته باشيم. همچنين فواصلي كه رعايت مي شود در  مورد دكل ها از فواصل محيط هاي مسكوني 50 متر و از محيط هاي حساس مثل بيمارستان ها، مهد كودك ها، دانشگاه ها و مدارس، 100 متر در نظر گرفته مي شود.
الان اين موارد در شهر تهران در حال اجراست و در ارتباط با دكل هايي كه از قبل نصب شده اند و اشكالاتي دارند؛ طبق برنامه موجود قرار است بررسي شوند كه هر كدام، آن شرايط  و ضوابط لازم رعايت نكرده باشند به كميسيون ماده 100 ارجاع داده مي شود تا بررسي شود.

No comments:

Post a Comment