Thursday, April 23, 2015

لایحه خاک، سند مدیریت پسماند کشور و صنایع سبز؛ همه برای زمین پاک

پریروز در حاشیه مراسم گرامیداشت روز زمین و معرفی واحدهای صنعتی و خدماتی سبز برای تصویب سند مدیریت پسماند کشور در هیئت وزیران اظهار امیدواری کردم و خوشبختانه این سند دیروز در جلسه دولت مصوب شد. برای این سند و نیز لایحه خاک که اول هفته در دولت به تصویب رسید ساعت ها کار کارشناسی و ماهها پیگیری انجام شده است. 

در جلسه دولت البته ابتدا گزارش مهم ترین آلاینده های محیط زیست ناشی از فاضلاب ها و پسماندها و وضعیت مدیریت انواع پسماندها و مسئولیت دستگاههای اجرایی ذیربط برای حل مشکلات و چالش های پیش رو مورد بحث و بررسی قرار گرفت. سپس سند مدیریت پسماند کشور مصوب شد که براساس آن، سازمان حفاظت از محیط زیست، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر دستگاههای مسئول موظفند نسبت به تهیه دستورالعمل بهره برداری و استفاده صنایع از سوخت های مشتق شده از پسماندها، تعیین حد تشخیص پسماندهای عادی، پزشکی حاصل از مطب ها و کلینیک ها، تدوین دستورالعمل بسته بندی مواد و تجهیزات با هدف کاهش تولید پسماند، تدوین دستور العمل و ضوابط مربوط به دخیره سازی، تدوین دستورالعمل ضوابط جایگزینی پلاستیک های زیست تجزیه پذیر، اصلاح ضوابط استقرار واحدهای بازیافت و مدیریت پسماندها و اصلاح قانون مدیریت پسماند و آیین نامه اجرایی آن با رویکرد بررسی میزان تحقق و تعیین تکلیف مواد اجرایی نشده و تدوین مواد قانونی مورد نیاز اقدام نمایند. وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز مکلف است تسهیلات و شرایط لازم برای اجرایی نمودن دستورالعمل بهره برداری و استفاده صنایع از سوخت های مشتق شده از پسماندها را فراهم کند.
لایحه خاک هم شامل مهم‌ترین قوانین مربوط به حفاظت از خاک در مقابل آلودگی و تخریب به حساب می آید و سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی در کنار هم برای مفاد این لایحه اقدام خواهند کرد.

No comments:

Post a Comment