Tuesday, June 1, 2010

امام و جریان مرموز تحریف


۱۱ خرداد ۱۳۸٩

بسیار مهم است که هنگام ورق زدن تاریخ و مرور شخصیت های تاریخی با نگاهی جامع به آنها بنگریم. به ویژه برای کسانی که شاهد واقعه یا عملکرد شخصیت مورد نظر نبوده و آن را تجربه نکرده اند، ارایه تصاویر باید کاملا بی طرفانه، واقع بینانه و جامع باشد. اگر راویان فقط بخشی از واقعه را بازگو و بخش های عمده ای را رها کنند، نه تنها امانتداری نکرده، بلکه در مسیر تحریف تاریخ گام برداشته اند. به خصوص از سوی آنان که خود را در شمار مومنین می شمارند؛ که امانت داری ویژگی ایمان و از خصایص مومن است.
اگر قرار است راجع به یک فرد یا واقعه تاریخی مطلبی بیان شود، حق مطلب فقط در جامعیت، واقعیت و نگاه بی طرفانه ادا خواهد شد؛ به ویژه امروز که متاسفانه شاهد تفاوت دیدگاههای جدی در کشور هستیم و تحلیل جناح های سیاسی معتقد به انقلاب دچار زاویه و اختلافاتی غیرقابل انکارشده است.
این روزها می بینیم که هر کسی سعی دارد به گونه ای از ریشه ها بهره بگیرد که مواضع خویش را ثابت کند و یکی از ریشه هایی که مورد بهره برداری نادرست و غیرمنصفانه برای توجیه یکسری رفتارها واقع شده، دیدگاهها و سیره امام خمینی بنیانگذار انقلاب است.
من این را در واقع نوعی حمله و هجمه به دیدگاههای امام می بینم. حمله ای که مثال بارز کج فهمی از اندیشه های امام است و البته در دوره زندگی شان نیز وجود داشت. چنانچه در یکی از نامه های خود اشاره کردند به واسطه مطالعه و تدریس فلسفه در حوزه علمیه، عده ای گفته بودند از ظرفی که پسرشان حاج آقا مصطفی آب نوشیده، کسی آب نخورد. ظاهرا آن روزها فلسفه از دیدگاه دسته ای از متحجرین جزو کفریات به حساب می آمده است.
در واقع آن زمان نیز امام مورد حمله کسانی بودند که برداشت های قشری از احکام دین داشته و خشکه مقدسانی بودند که همه دین را در رعایت مناسک آن خلاصه می کردند.  امروز هم افرادی مدعی پای بندی به ارزش های انقلاب، دچار زاویه و انحراف از افکار امام شده اند.
اگر کسی برای تمجید از ارگانی نظامی که در بستر تاریخ دفاع مقدس صاحب وجهه ای مردمی بوده، به بیان جمله ای از امام مبادرت کند که هرگز از ایشان شنیده نشده، در مسیر انحراف از افکار امام گام برنداشته است؟ آن هم در حالی که می دانیم نظر امام به صراحت در مورد حوزه دخالت نظامیان تا کجاست؟
یا وقتی کسی درباره دیدگاه امام نسبت به موسیقی، خاطره ای را بیان می کند که به گواه پخش موسیقی در صدا و سیما طی دوران حیات ایشان، سخنی نادرست است، از تحریف تاریخ نگران نباشیم؟
آیا نباید از وجود تحلیل های نادرست در مورد امام، از رسانه ملی گرفته تا رسانه های بیگانه مانند بی بی سی نگران بود؟ تحلیل هایی که به خصوص قصد دارد القاء کند امام به جمهوریت اعتقادی نداشت. در حالی که ایشان از قدم اول برای استقرار نظام جمهوری اسلامی تلاش کرد همه ارکان با انتخابات مورد تایید مردم قرار گیرد و در دو سه سال نخست پس از انقلاب با وجود مشکلات فراوان شاهد برگزاری چندین انتخابات عظیم و سراسری بودیم.
آیا به خاطر دارند که امام میزان را رای ملت می دانستند و به مردم وصیت کردند در همه انتخابات ها تحت هر شرایطی شرکت کنید. معنای این سخن ایشان به راستی چه بود؟
متاسفانه این روزها هر کسی از ظن خود یار امام می شود و این جز تیری نیست که به سوی ایشان رها می کند. خوبست حداقل در مورد سخنان جدید به نقل از امام، به یاد آوریم که ایشان در وصیت نامه خود تاکید کردند هر حرفی را که به غیر از صدا و دست خط من نقل قول شد، نپذیرید.
نکته مهم دیگر، بررسی حوادث و مواضع در بستر تاریخی خویش است. مثالی که می تواند به روشن شدن این موضوع کمک کند مواضع ایشان در مورد حضور سیاسی زنان است. ‌عده ای دراین باره می گفتند: «امام در زمان حکومت پهلوی با حضور زنان در انتخابات و نیز انجمن های ایالتی و ولایتی مخالف بودند ولی در زمان انقلاب  وقتی دیدند زنان به عنوان پشتوانه ای برای رای به جمهوری اسلامی محسوب می شوند، نظر فقهی خود را در باره ی زنان تغییر دادند».
این تفکر درباره امام کاملا اشتباه است و با شناختی که ما از ایشان داشتیم مطابقت ندارد. چنانچه یازده سال رهبری امام بر جمهوری اسلامی نشان از برداشت غلط آن عده دارد. تغییر مواضع امام جز این نبود که ایشان مجتهدی آگاه با افکاری پیشرو و رو به فردا بودند. امام در مقام اجتهاد به مقتضیات زمان توجه کرده و معتقد بودند که در جامعه اسلامی زنان و بانوان تحصیل کرده  ایرانی باید نقش عمده ای  داشته باشند. ایشان به این باور رسیدند و این نحوه تفکر را مطابق با مقتضیات زمان تا آخرادامه دادند. در واقع اجتهاد عملی امام نشان می دهد که ایشان با پایبندی به اصول صاحب نگاهی مترقی، اصلاح طلب و آینده نگر بودند.
تفکرات و اعمال یک مجتهد آگاه به زمان در دوران های مختلف و براساس مقتضیات تفاوت می یابد و نمی توان تصویری از امام را ارایه داد که گویی اگر ایشان امروز در قید حیات بودند عینا مانند دهه های گذشته اقدام می کردند. متاسفانه تلاش برای شبیه سازی های تاریخی بدون در نظر گرفتن شرایط متفاوت زمان ها و مکان ها از مستمسک های خطرناکیست که امروزه به دست تحلیل گران نادان، مغرض یا بی تقوا برای کوبیدن رقیب افتاده است.
... و در این میان آیا کسی هست هشدار دهد این روند چه تصاویر غلطی را که در اذهان نسل جوان ما منتشر نخواهد ساخت؟
بعد از تحریر:
تجدید میثاق با آرمان های امام و دیدار با حاج حسن آقای خمینی

No comments:

Post a Comment