Friday, January 30, 2015

هرمزگان و خوزستان؛ سفرهای این هفته برای پیگیری مسایل محیط زیستی این استان ها

جمعه ۱٢ دی ۱۳٩۳
دوشنبه را در بندرعباس بودم برای شرکت در شورای اداری استان و دیدارها و گفت و گوی های متعددی در جمع همکاران، دانشگاهیان،سمن ها و صنعت گران. از ساحل بندر بازدید کردیم و در پایان روز البته بهتر بگویم شب با رسانه های محلی و ملی گفتگو کردم. با استاندار هرمزگان تفاهم نامه ای برای اجرای طرح های مدیریت مناطق حفاظت شده مانند گنو امضا شد. 
در دیدار با تشکل ها از پذیرش پیشنهادی در دولت برای عضویت سمن ها در کارگروه های شورای برنامه ریزی استان ها خبر دادم که بنظرم بسیار مهم است؛ گفتم این اقدامی عملی است برای ارتقای جایگاه نهادهای مدنی در دولت تدبیر و امید، این یعنی دخالت دادن سازمان های غیردولتی در فرایند تصمیم سازی و گام مهمی در جهت تحقق مردم سالاری.


چهارشنبه هم در همراهی با آقای جهانگیری ظهر رفتیم اهواز و بعد از شرکت در همایش نماز، با بالگرد به سوی مسیر کارون و اروند حرکت کردیم. در میانه راه توضیحات وزیر و مدیران آب در خصوص وضعیت کارون را شنیدیم و نظرات محیط زیست هم آنجا در مورد ضرورت توجه به حق آبه و حفاظت کیفی کارون مطرح شد. با وجود صدای زیاد بالگرد بحث مفصلی داشتیم تا اینکه در شلمچه فرود آمدیم. چهارشنبه روز کارون بود...
عکس از داخل هلی کوپتر و هنگام تشریح وضعیت بر روی نقشه است.

No comments:

Post a Comment