Friday, January 30, 2015

چند تیزر برای هوای پاک و آسمان آبی

امسال به مناسبت روز هوای پاک تیزرهای مختلفی ساخته شد. بعضی به سفارش سازمان حفاظت محیط زیست و بعضی به دست علاقمندان به آسمان آبی. 


در آدرس های زیر می توانید بیشتر ببینید و درباره فعالیت های دولت یازدهم, مصوبه اردیبهشت 93 هیات وزیران و اثرات مشارکت مردم در این امر بیشتر بدانید:
 http://www.zigur.com/video/

http://www.doe.ir/Portal/home/?426856/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%BE%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%20%D9%BE%D8%A7%DA%A9

No comments:

Post a Comment