Friday, August 5, 2011

امنیت و عواطف انسانی

فرا رسیدن ماه مبارک رمضان را تبريك مي گويم و اشاره می کنم که کلمه «رمضان» به معناي «حرارت سوزنده» است؛ پس اميد است رمضان فرصتي برای ریشه سوزی اشکالات و اصلاح اشتباهاتمان - به خصوص برای صاحبان مقام و منصب و مسئوليت - باشد.
چندي است اخبار متعددي از خشونت ها و جرائم مختلف به گوش مي رسد؛ از تجاوز و قتل تا كودك آزاري و اسيدپاشي و این همه سبب نگراني همگان از جمله مجلس و شوراي اسلامی شهر شده است. اگرچه بايد از زحمات همه مسئولان مرتبط با امنيت و به ويژه پليس تشكر کرده و تاكيد كنيم كه موضوع امنيت مانند آسيب هاي اجتماعي، مسئله اي چند بعدي و داراي زمينه هاي مختلف است و نبايد در قضاوتی یک سویه نيروهاي خدوم پليس را مقصر بشماريم.
موضوع رشد جمعيت از يك طرف و مشكلات اقتصادي، ساختاري و مديريتي كه به بيكاري و اعتياد منجر مي شود از طرف ديگر، از عوامل اصلي وقایع مورد اشاره است. متاسفانه رويكرد ايجاد محدوديت، برخوردهاي ضربتي و فقدان فضاي نقد و اظهار نظر به خصوص براي جوانان، تشديد كننده اين وضعيت است. جوانی که هویت و عزت نفسش پایمال شده، نمی تواند عنصر مفیدی برای جامعه اش باشد.
اخیرا پس از نامه رسمي و درخواست اعضاي شورای شهر، جلسه ارزشمندی با حضور مسئولین ستاد مبارزه با مواد مخدر برگزار شد. در این جلسه نسبت به تغییر الگوي مصرف و افزايش رفتارهاي خشن و مجرمانه هشدار داده شده و اعضاي شورا از عدم اطلاع رساني و مدیریت یکپارچه و منسجم در این زمینه انتقاد کردند. در اینکه اعتیاد و الگوی جدید آن زمینه ساز خشونت و معضلات اجتماعی است شکی نیست. به همین دلیل شورای اسلامی شهر تهران می تواند پرچم دار ایجاد جنبش اجتماعی مقابله با اعتیاد با همكاري نهادهاي مدني،‌ شوراياري ها، شهرداری و نهادهاي دولتي باشد.
اعتقاد جدي دارم كه دستگاههاي مسئول از صدا و سيما گرفته تا اعضاي شوراي اجتماعي، وزارت کشور، ‌سازمان بهزيستي و سایر دستگاههايي كه مسئوليت آنها در برنامه چهارم توسعه مشخص شده بود و در زمينه اشتغال، پيشگيري از جرم، ايجاد نشاط و امنيت، به طور قانونی مسئول هستند باید در زمینه عملکرد و برنامه های خود گزارش دهند. همچنين ضرورت دارد شهرداري تهران در خصوص ماده 13 برنامه 5 ساله شهر تهران ارایه گزارش نماید. زیرا سند كنترل و كاهش آسيب اجتماعي بسيار راهبردی به نظر می رسد.
با وجود گستردگی و پیچیدگی موضوع، بسياري از كارشناسان و جامعه شناسان معتقدند نظرات و توانمندي های آنان در اين زمينه به كار گرفته نمي شود. ‌در شرایط کنونی هر تلاشي براي سالم سازي فضاي شهر، ‌بسط آزادي هاي مشروع، افزايش ضريب همبستگي، اشاعه عواطف انسانی و ایجاد و افزایش احساس عزت و كرامت در مردم به ويژه جوانان، مي تواند به مثابه گامي در جهت امنيت و پيشگيري از جرم باشد. با این رویکرد در آخرین جلسه شورای شهر طرحي پيشنهاد شده است كه براساس آن و با همكاري فرابخشي همه دستگاههاي دخيل در حوزه اجتماعي و امنيت، برنامه هاي بلندمدتی براي سالم سازي فضاي اجتماعي و رواني جامعه اجرا شود.
اما در ميان اين اخبار ناگوار، خبرهاي خوبی هم هست که مايلم سخنم را با اشاره به آنها پايان دهم؛ اينكه بيش از 230 سازمان مردم نهاد فعال (NGO) در حوزه درمان و مقابله با اعتياد در تهران فعالیت دارند؛ اينكه صدها نفر معتاد در اثر فعاليت بخش هاي دولتي و غيردولتي و شهرداري به زندگي سالم بازگشتند؛ اينكه سازمان های مردم نهادی برای زنان آسیب دیده و زندانيان تلاش مي كنند و در مواردی نیز نتيجه مي گيرند. این فعالیت ها نشان می دهد که می توان از ظرفيت سازمان هاي مردم نهاد و غیردولتی آنگونه كه در دوران دولت هاي هفتم وهشتم استفاده شد، بهره ببریم و دوباره به آن مسیر که طریق حیات و سرزندگی جامعه است ، بازگردیم.
در عین حال خبر بسیار خوب در این زمینه تجلی بخشش و محبتی است که می تواند چرخه معيوب خشونت، نفرت و کینه را در هم شكند و دل هاي خفته را بيدار كند و این كاري است که آمنه بهرامی دیروز بدان اقدام کرد. آمنه، فردی را که سلامت، بينايي و زيبايي ظاهري اش را از او گرفته بود - اگر چه نتوانست بصیرت و زیبایی درون را از او بگیرد - بخشيد و درس بزرگي به همه انسان ها داد. ما نیز اگر بخواهيم جامعه ايراني به همبستگي و يكپارچگي برسد بايد گذشت كنيم؛ به خصوص كساني كه قدرت دارند و صاحب منصب و مسئولیت هستند.
آمنه قدرت قصاص داشت، ولي با گذشت خویش درسی به یاد ماندنی از بزرگ منشي ایرانی و زن ايراني داد. در نگاه مديريت شهري نیز بسیار نیارمند مديريت مادرانه و نگاه معطوف به محبت و فداكاري هستیم.
بنابراین پيشنهاد مي كنم شوراي شهر تهران خيابانی را به نام آمنه بهرامی نامگذاري و یا به گونه ای از او قدردانی کرده و یا در هزینه های درمان او مشارکت داشته باشد. این شاید بزرگداشت عواطف انسانی، مقام بخشش و گذشت و نیز تلاش براي همبستگي و پيوستگي باشد.

*متن صحبت های پیش از دستور شورای شهر تهران در تاریخ سه شنبه 11 مرداد ماه 90 که در روزنامه شرق به چاپ رسید.

No comments:

Post a Comment