Sunday, May 23, 2010

ممد نبودی ببینی


٢ خرداد ۱۳۸٩


سال 1361 که آقای خاتمی مسئولیت و نمایندگی امام در موسسه کیهان را بر عهده داشتند، من در کیهان انگلیسی بودم. سوم خرداد آن سال، بعد از ظهر همه به خاطر عملیات موفقیت آمیز چند روز اخیر در جبهه های جنوب، گوش به زنگ خبرهای جدید بودند. گویی فضا از حس انتظاری عمیق  آکنده بود... که ناگهان ... تلکس ها انتظار را به پایان بردند ... خونین شهر آزاد شد.
به خرمشهر از زمان اشغال آن توسط عراق و در پی به شهادت رسیدن بهترین فرزندان کشور در خاک آن، خونین شهر می گفتیم و حالا صدای رادیو نیز در سراسر سالن بزرگ و عریض و طویل کیهان که تحریریه نشریات مختلف در آن قرار داشت پیچیده بود ... مارش پیروزی و حس آزادی خرمشهر ...
شادی و نشاط عجیبی همه را فرا گرفته بود. هیچکس نمی توانست به کارش ادامه دهد. همه از پشت میزها بلند شده بودند... اما این فقط ما نبودیم که سر از پا نمی شناختیم. مردم در خیابان ها هم به پایکوبی پرداخته بودند. از موسسه که بیرون رفتم در خیابان فردوسی شاهد صحنه های بی نظیری از شادی مردم بودم. ماشین ها چراغ های خود را روشن کرده بودند و بعضی هم برف پاکن ها را در هوا به رقص در آورده بودند. خیلی ها هلهله کرده و دست می زدند، بعضی ها پرچم هایی را در دست داشتند و در هوا می چرخاندند و حتی بعضی ها در وسط خیابان می رقصیدند.
در این میان البته صدای آمبولانس هایی که از فرودگاه مجروحین را به بیمارستان های مختلف شهر می رساند نیز به گوش می رسید. یاد شهدای خرمشهر به خیر؛ شهدایی که خونشان ضامن این حماسه بزرگ و در نوع خود بی نظیر بود. در عملیات  آزادسازی خرمشهر فقط  نوزده هزار سرباز عراقی خود را تسلیم نیروهای ایرانی کردند و این نمی شد مگر با پایمردی شهدا که البته در میان آنها نام محمد جهان آرا می درخشد و آن نوحه زیبا و معروف «ممد نبودی ببینی» که در ذهن ها جاودانه شده است.  
جالب است که پدر شهید جهان آرا هنوز در عین کهنسالی به دنبال آرمان های پسر بلندآوازه اش است. خبری امروز از او دیدم که در مجلس حضور یافته و مسایل مهمی را در مورد مشکلات خرمشهر با رییس مجلس مطرح کرده است.
او را به خاطر آوردم که در مراسم آغاز به کار یکی از طرح های بزرگ آب و فاضلاب اهواز در دولت اصلاحات حضور داشت و از ایشان درخواست شد که طرح را افتتاح کند. 
جالب است که او سال گذشته نیز این روزها و در جریان انتخابات در یکی از خاطره انگیزترین مراسم شرکت داشت ... به یاد پسر شهیدش ...
به عکس نگاه کنیداین نکته را جهت استحضار آن عده ای گفتم که تصور می کنند - و البته سعی می کنند که دیگران هم تصور کنند - همه ایثارگران و خانواده هایشان از یک طیف سیاسی خاص هستند؛ در حالی که تعداد قابل توجهی از خانواده های ایثارگران به دنبال حقیقت هستند و دل به شعارها نسپرده اند.
آن عده متوجه نیستند وقایع اخیر همانطور که خانواده ها را دچار شکاف کرده، در سایر اقشار نیز آثار خود را باقی گذاشته است.

No comments:

Post a Comment