Thursday, June 9, 2011

او امشب شوقی داردخیلی وقت ها دنبال بهانه می گردیم؛ بهانه برای اینکه کاری را انجام دهیم. گاهی دنبال بهانه ایم برای گریه و گاهی برای خنده ... و گاه به دنبال بهانه ای برای آرزو کردن.
می گویند امشب، شب آروزهاست ... لیله الرغائب.   
می گویند شب جمعه اول ماه رجب را لیله الرغائب یا شب آرزوها نامگذاری کرده اند تا شاید آنچه که در این شب آرزو کنی و از خدا بخواهی, به دست آوری. 
یکی از دوستان نکته سنج می گفت تا حالا فکر کرده اید فرق بین کلمه «آمال» و «آرزو» با «رغبت» چیست؟
در لیله الرغائب از رغبت یاد شده است؛ و در رغبت نوعی حرکت وجود دارد که در آمال و آرزو نیست. لیله الرغائب به مفهوم شبی است که باید آرزو کنی، بدانسان پر امید و با رغبت که در مسیر اجابت و دسترسی به آن قرار گیری؛ که آمال و آرزوها را با تلاش باید به نتیجه رساند. البته بخشی از این تلاش، درونی است. به این مفهوم که انسان امید خود را از دست ندهد.
در زندگی همه ممکن است موقعیتی پیش آمده باشد که به دلیل فشار و سنگینی مشکلات حالتی از قهر و ناامیدی و پشت کردن پدید آید. ولی در حدیث زیبایی که حدیثی قدسی است خداوند می فرماید: لو علم المدبرون عنی کیف انتظاری بهم، و شوقی الی توبتهم، لماتوا شوقا الی و لتفرقت اوصالهم من اجل محبتی اگر بدانند آنان که پشت به من کردند چگونه انتظارشان را می کشم و چه شوقی دارم به برگشت آنها، به شوق وصل و دیدارم جان می سپردند و وجودشان از شدت محبت از هم می گسست.
امشب لیله الرغائب، به همه تعلق دارد؛ همه انسان ها و نه فقط مومنین ... که خداوند مشتاقانه منتظر است.  

مرا هم از دعا فراموش نکنید. 

No comments:

Post a Comment