Tuesday, April 5, 2011

پُلِتیک

تعطیلات فرصتی برای دور هم بودن است تا در این دنیای شلوغ و پر از گرفتاری بتوان از حضور یکدیگر دلگرمی و نیرو گرفت. تعطیلات سال نو هم از این دست فرصت هاست که البته امیدوارم برای همه فراهم شده باشد.
به هر حال نحوه گذران این چنین روزهایی متفاوت است و یکی از ساعات خوش آن می تواند انجام بازی های جمعی خانوادگی باشد که هم جنبه تفریحی یا ذهنی دارد، مانند شطرنج یا حتی منچ و مارپله ویا جنبه ورزشی و فعالیت بدنی دارد مانند بازی پر طرفدار وسطی.  
چند شب پیش داشتیم  بازی جدیدی را امتحان می کردیم که حرکت ها در آن با چند مهره صورت می گیرد. در آن میان یکی از بازیکنان گفت: مزه بازی به جِر زدن است.
در همین حال متوجه شدم یکی از مهره های من نیست و بدون آن مهره هم امتیاز زیادی را از دست می دادم. با خود فکر کردم نکند ناپدید شدن این مهره ربطی به ادعای همبازیم داشته باشد که از مزه جِر زدن سخن می گفت.
بله ... لحظه ای بعد معلوم شد که همان همبازی جوان ، مهره مرا برداشته یا به اصطلاح کِش رفته است. اما وقتی به او اعتراض کردم، گفت: نخیر، این کار من  جِر زدن نبود، بلکه پُلِتیک زدم! آنهم از نوع بازی آن! نمی دانستم چه بگویم...
حالا من ماندم که تفاوت جِر زدن با پُلِتیک چیست؟
شما می دانید؟

1 comment:

  1. تفاوت بسیار جالبی دارد. آنکه تقلب کرده می گوید پلیتیک زدم و آنکه سرش کلاه رفته می گوید جرزنی بود!

    ReplyDelete