Monday, February 20, 2012

همت فراجناحی

در فضاي سياسي و اجتماعي كه جبهه قدرت سعي می کند به هر نحوي رقيب را از صحنه دور سازد تا بتواند امور را بدون دغدغه به دست گيرد و در شرايطي كه ساختارهاي اخلاقي براي حفظ حرمت افراد و ممانعت از تهمت و تخريب، ناكارآمد می شود، نگاههاي متفاوت و منتقد مجالی نمی یابند. حذف يا كمرنگ شدن حضور زنان در عرصه قدرت مانند تلاش براي حذف منتقدان و اصلاح طلبان نتيجه انحصار طلبي مردان قدرت و كاهش فضاي مشاركت و همدلي و نشاط در عرصه سياسي بوده و شايد درگذشت خانم مريم بهروزي - بانوي فداكار و مبارز كه عمري در خدمت به كشور و انقلاب و تلاش براي بهبود وضعيت زنان سپري كرد - فرصتي برای مرور مناسبات قدرت ميان زنان و مردان و اصلاح طلبان و اصول گرايان باشد.
خانم بهروزي معتقد بود در عرصه حقوق زنان و تحقق شاخص هاي اسلامي و آرمان هاي انقلاب هنوز راه زيادي داريم. با خانم بهروزي اولين بار در سال 1374 در خلال سفر كاري به هند به مناسبت ولادت حضرت زهرا(س)  آشنا شدم. آنجا در قبال پرسش ها و سؤالات كنجكاوانه بانوان هندي، خانم بهروزی سعی داشت نگاه شرعي و در حين حال مترقيانه اي را از جايگاه و حقوق زنان در اسلام ارائه دهد.
بعدها چند نوبتی در آستانه انتخابات مختلف، به عنوان نمايندگان زنان اصولگرا و اصلاح طلب با هم مناظره راديويي داشتیم. در خلال آن مناظرات مشخص مي شد که ما اشتراكات فراواني در عرصه حقوق زنان و باورهاي ديني و انقلابي داريم و البته تفاوت ديدگاههاي غير قابل انكاري نیز وجود داشت.
خانم بهروزي كه برای پیروزی انقلاب اسلامی تلاش فراواني کرد و از باسابقه ترين زنان سياسي به شمار می رفت، نه تنها از گفتن مشكلات و نقد شرايط، بلكه از همنشيني با منتقدين و اصلاح طلبان - در شرايطي كه فضاي تخريب، اتهام و بي اخلاقي علیه آنان بيداد مي كرد ابایی نداشت و بناي همدلي و همكاري با همه نيروهاي معتقد به انقلاب و قانون اساسي را می گذاشت.
او طی دوره ای که نمايندگي مردم در مجلس را بر عهده داشت و نیز پس از آن، براي اصلاح قوانين مرتبط با زنان و خانواده پيشقدم بود. شايد بعد از مجلس ششم كه بيشترين دستاوردها را در اين زمينه ها داشت، می بایست خانم بهروزي و همكارانش را در زمره تلاشگران موفق در اصلاح قوانين و نگرش ها نسبت به زنان در چارچوب شرع مقدس دانست.
در سال 85 وقتی در مراسم افطاری ماه مبارك رمضان، جمعي از بانوان اصلاح طلب پيشنهاد تشكيل ائتلاف اسلامي زنان را با دو هدف «همگرايي براي پيشبرد اهداف مشترك زنان و بهبود وضعيت آنان» و «همدلي براي استفاده از تدابير زنان در مسیر همكاري همه طيف ها براي آينده كشور» مطرح کردند، خانم بهروزی با خوشرویی از آن استقبال كرد. این پیشنهاد مورد استقبال همه گروههاي اصلاح طلب و نیز اصولگراي معتدل و ميانه رو قرار گرفته و البته با مخالفت برخي گروههاي تندرو و حامي دولت مواجه شد.
ائتلاف اسلامي زنان طي اين سال ها با وجود دشواري ها و محدوديت ها، جلسات متعددي برگزار کرد. این ائتلاف با اعلام مواضع، تلاش هايی جدي برای ممانعت از تصويب بندهایي از قانون حمايت خانواده كه چند همسري را ترويج مي كرد، انجام داد و جلساتي نیز با مراجع قم و شخصيت هاي سياسي برگزار کرد.
مرحوم خانم بهروزي در سال های اخیر به خاطر تشكيل جلسات ائتلاف و همنشینی با اصلاح طلبان مورد آماج حملات برخي هم طيفان افراطي خود قرار گرفت. او و بسياري از اصولگرايان معتدل در شرايطي كه تهمت و تخریب بر فضای کشور غلبه کرده و گروههاي سياسي رقيب (‌متعلق به اكثريت مردانه) نمی توانستند هيچگونه ارتباطي برقرار كنند، طي نشست هاي ائتلاف اسلامی زنان، صبورانه به درد دل ها و انتقادات مطروحه از طرف مقابل گوش دادند. ایشان حتی پس از انتخابات به دليل برگزاري جلسه ائتلاف با آقاي مهندس باهنر و طرح برخي جفاهايي كه به خانم هاي اصلاح طلب رفته بود، از فشارها و تهمت ها بی نصیب نماندند. در اين شرايط دشوار خانم مريم بهروزي شجاعانه ضمن پايبندي جدي به اصول و ارزش هاي اصيل انقلاب، به اصل انتقاد پذيري و حفظ حقوق و حرمت منتقدان اعتقاد داشت که خود الگويي از سياست ورزي اخلاقي در فضاي رواج بي اخلاقي ها بود. همین شجاعت و نقش راهبردي او توانست با وجود مخالفت ها و يكسونگري ها، راه ارتباط و مفاهمه با اصلاح طلبان و منتقدان را باز نگهدارد و مدلی براي سياست ورزي سالم،‌ كاهش شكاف ها و فاصله ها و نیز ائتلاف نيروها پايه گذاري كند.
 ضايعه درگذشت اين بانوي بزرگوار را به مردم شريف به ويژه بانوان ايراني تسليت مي گويم.

این مطلب امروز در روزنامه اعتماد منتشر شده است.

No comments:

Post a Comment