Thursday, May 14, 2015

مانور مقابله با آتش سوزی در جنگل ها برای چهار استان

پنج شنبه هفته گذشته در مانور اطفای حریق در پارک ملی گلستان حضور یافتم که با هدف آمادگی برای حفاظت از این ذخیره گاه در برابر آتش سوزی انجام شد.
ایجاد هماهنگی بین دستگاه هایی که در اطفای حریق همکاری دارند و جلب مشارکت بیشتر نیروهای مردمی در این امر از جمله اهداف برگزاری این مانور بود. همکاری بین سه استان خراسان شمالی، گلستان و سمنان و آماده سازی نیروها و امکانات برای پیشگیری از آتش سوزی های احتمالی نیز در این مانور صورت پذیرفت. برای برگزاری این مانور سه نقطه پیش بینی شده بود که در 20 سال گذشته مکان آغاز بیشتر آتش سوزی های جنگل بوده اند. ستاد حوادث غیر مترقبه سه استان یاد شده با امکانات موجود و استانداران، معاونین وزارت کشور، راه و شهرسازی و مسئولان سازمان های حفاظت محیط زیست و جنگل ها و مراتع کشور، جمعیت هلال احمر، استانداری ها و نیز نیروهای مردمی حضور و مشارکت داشتند.

البته مردم و مسافران خواست هنگام ورود به پارک های ملی و عرصه های منابع طبیعی از افروختن آتش خودداری کنند چراکه به ویژه در فصل تابستان و گرما جنگل ها خشک و احتمال وقوع آتش تشدید می شود.
با اجرای این مانور عملیات احداث پایگاه مهار آتش در جنگل ملی گلستان آغاز شد. همچنین 25 نقطه در جنگل گلستان مکان سنجی شده تا دستگاه های سنجش سنسور هوا به منظور اطلاع رسانی و اقدام سریع برای مهار آتش سوزی های احتمالی در این مناطق نصب شود.
همزمان در استان لرستان نیز عملیات مانور با حضور آقای مجابی معاون سازمان، استاندار لرستان، مدیران کل حفاظت محیط زیست ستادی و استان های خوزستان، کرمانشاه، ایلام، همدان، اصفهان، فرمانده های نیروهای نظامی و انتظامی ، بسیج و مدیران کل دستگاههای لرستان برگزار شد. 

مانور اطفای حریق جنگل های لرستان در عرصه ای به مساحت 600 هکتار در منطقه حفاظت شده سفیدکوه خرم آباد با حضور 500 نفر نیروی عملیاتی و ستادی 14 ارگان دولتی و جمعیت هلال احمر استان و شبکه تشکل های زیست محیطی لرستان، نیروی مقاومت بسیج و جوامع محلی با استفاده از تجهیزات و ادوات سبک و سنگین برگزار شد.
در واقع برای اولین بار چندین استان کشور درگیر تمرین حفاظت از جنگل ها در مقابل آتش بودند... این راهیست که باید با جدیت تداوم یابد.

No comments:

Post a Comment