Monday, October 13, 2014

روند حذف بنزین پتروشیمی

در جلسه دیروز هیات دولت، گزارشی از روند حذف بنزین آلوده و بهبود تدریجی کیفیت هوا در شهرهای کشور ارایه کردم. این گزارش همچنین حاوی هماهنگی دستگاههای دولتی ازجمله وزارت خانه های نفت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، موسسه استاندارد و سازمان حفاظت محیط زیست در زمینه حذف بنزین آلوده پتروشیمی و اجرای برنامه های کاهش آلودگی هوا است. این خبر به علاوه لینک پاور پوینتی که در دولت ارایه شد در پورتال سازمان وجود دارد و می توانید آن را ببینید. به خصوص نظر به جنجال های خبری اخیر و در پاسخ به ابهام آفرینی هایی که در بحث بنزین صورت گرفته قابل توجه است. 


No comments:

Post a Comment