Thursday, October 30, 2014

ادامه تجهیز سازمان حفاظت محیط زیست


پس از خرید، ارسال و آموزش کارشناسان حفاظت محیط زیست همه استان های کشور برای استفاده از 50 آنالایزر هوا برای پایش ذرات کمتر از دو و نیم میکرون، 29 ایستگاه پایش آنلاین رودخانه، 28 دستگاه پرتابل سنجش ذرات محیطی، 4 دستگاه جذب اتمی برای سنجش فلزات سنگین، 3 دستگاه سنجش هیدروکربن های نفتی برای پایش کیفی سوخت و 6 دستگاه سنجش تیرگی خودروهای دیزلی برای استان های مرزی طی یک سال اخیر، دیروز از 33 دستگاه خودرو پیکاپ مجهز به مانیتورینگ و رهیاب که قرار است در فرآیند بعدی به سیستم های ردیاب هم مجهز شود بازدید کردم.


این پیکاب ها تا چند روز دیگر برای اعمال وظایف حاکمیتی در اختیار ادارات کل استان ها قرار می گیرد. روی هر پیکاب هم این شعار دیده می شود: تالاب ها و گیاهان را حفظ کنیم تا با گرد و غبار مقابله کرده باشیم.


No comments:

Post a Comment