Saturday, August 30, 2014

برای اولین بار یک محیط بان در میان کارمندان نمونه کشوری

امروز در نخستین جشنواره شهید رجایی در دولت یازدهم اتفاقی بسیار مبارک رخ داد. رییس جمهور در سطح کشور از شش کارمند تجلیل می کرد که یکی از آنها آقای هادی جلالی محیط بان اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان و پناهگاه حیات وحش شادگان بود. هادی جلالی نمونه ای از محیط بانان فداکار این سرزمین که سال ها با سخت کوشی خدمت کرده و در تیرماه سال جاری نیز طی ایستادگی در مقابل چهار متخلف دچار مصدومیت شدید شده است. او در حالی استوار بر روی صحنه رفت که حدود 80 ساچمه در بدن دارد و البته نوه خلف یک رزمنده شهید جنگ تحمیلی است. صدای کف زدن و تشویق حضار بی اغراق برای او بیش از دیگر تقدیرشدگان بود، به خصوص وقتی مجری او را معرفی و مراتبی از فداکاری هایش را یادآور شد. هادی جلالی امروز نمادی از تقدیر همه محیط بانان دلاور کشور بود؛ محیط بانانی که در منظر عمومی اینک مایه افتخار و مباهات هستند. 


No comments:

Post a Comment