Sunday, August 17, 2014

سلامی دوباره

سلام دوستان 
متاسفانه به دلیل فشردگی کارها مدتی است که نتوانسته ام مطالبم را در این وبلاگ به روز رسانی کنم و آخرین پستم متعلق به سه ماه پیش است. اما می گویند جلوی ضرر را از هر جا که بگیری منفعت است. 
پس فعلا از آخرین مطالبم اینجا کار می کنم تا بعد ...
****
محیط بانان وطنم 
در آخرین روزهای ماه مهمانی خداوند، میزبان تعدادی از خانواده های محیط بانان شهید و تعدادی از محیط بانان جانباز بودیم. هر قدر در مقابل فداکاری و شجاعت آنها تواضع کنیم باز هم کم است. اقدامات سازمان برای پشتیبانی از آنان طی ماههای گذشته جدی بوده و کماکان برنامه ها در دست اقدام است. امیدوارم مردم هم در حفاظت از عرصه های طبیعت ایران و جلوگیری از شکار و نابودی تنوع زیستی کشور و پیشگیری و مقابله با حوادثی مانند آتش سوری با این عزیزان همکاری کنند.
محیط بانان وطن جان من و جان شما


No comments:

Post a Comment