Friday, March 21, 2014

محیط بانان مجروح گلستانی

شنبه سوم اسفند 

عصر جمعه خبر رسید که دو نفر از محیط بانان استان گلستان موقع گشت زنی در منطقه جنگلی نوهور صدای شلیک گلوله شنیدند و پس از اینکه با دو فرد مسلح و متخلف برخورد کردند، مورد هجوم هشت نفر قرار گرفتند و با ضربات تبر، چاقو و چوب به شدت مجروح شده اند.

امروز صبح طی تماسی با استان گلستان توانستم با آقای مهدی موجنی پور یکی از محیط بانان مجروح صحبت و احوالپرسی کنم. او به رغم آنکه حدود 4 ساعت تحت عمل جراحی بوده، قوی و محکم صحبت کرد. البته همکارش آقای محمد علی تمسکنی در اتاق آی سی یو بود و امکان صحبت فراهم نشد. ولی با پزشک جراحی این دو آقای دکتر آرین نیا که صحبت کردم گفتند با وجود اصابت ضربات تبر به دنده ها و ریه، خدا را شکر حال هر دو رو به بهبود است. شانسی که آورده اند همین حضور همزمان آقای دکتر آرین نیا به عنوان متخصص این جراحات در گلستان و سرعت عمل ایشان و همکارانشان بوده که جای تشکر بسیار دارد. تا الان یکی از متخلفان بازداشت شده و بقیه تحت تعقیب هستند.


No comments:

Post a Comment