Wednesday, August 7, 2013

باغات کن را دریابید

ایسنا- رییس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران در تذکری به شهرداری تهران، گفت: قرار بود باغات کن، حفظ و خریداری شود اما این قول شهردار تهران تاکنون اجرایی نشده استبه گزارش خبرنگار ایسنا، معصومه ابتکار در جریان پانصد و شصت و پنجمین جلسه شورای شهر تهران در تذکری به شهرداری تهران، افزود: شهردار قول داده بود تا نسبت به حفظ باغات کن و خریداری اراضی آن اقدام کند، چرا که حفظ باغات کن به سلامت شهر تهران و حفظ فضاهای امن آن کمک می‌کند.
ابتکار اضافه کرد: در عین حال قرار بود تا وقتی وضعیت پهنه‌بندی‌های شهر تهران به طور کامل مشخص نشده، ساخت و سازی در این بخش‌ها صورت نگیرد، اما طبق اطلاع من، شهرداری منطقه 5 مجوز ساخت و ساز را در باغات کن صادر کرده و ظاهرا یک تعاونی می‌خواهد در آنجا ساخت و ساز انبوهی را انجام دهد.
وی از شورا خواست این موضوع پیگیری شود.
علیرضا جاوید معاون شهرسازی شهردار تهران که در این جلسه حضور داشت در پاسخ به این تذکر ابتکار، گفت: یکی از اتفاقات خوبی که در جریان اجرای طرح تفصیلی رخ داد، این بود که در مورد نیاز باغات کن بررسی‌های قابل قبولی انجام شد و طرح‌های موضعی مناسبی برای این باغات تشخیص داده شده است.
جاوید اضافه کرد: تاکنون جلسات متعددی برای تدبیر لازم در باغات کن تشکیل شده و شهرداری تهران در حال تهیه طرح موضعی باغات کن است. باغات کن به دو بخش شمال و جنوب بزرگراه همت تقسیم شده که باغات شمال همت به شکل انبوه و دست نخورده باقی مانده، اما باغات کن جنوب همت تقریبا از بین رفته است. همچنین در گذشته شهرداری اجازه احداث چهار طبقه بنا در باغات کن را صادر کرده است، اما با پیگیری‌های شورا، بازبینی‌ای در طرح تفصیلی صورت گرفت و این رویه به طور کامل تغییر کرد و این دغدغه شما و شورا در تخریب باغات شمال همت برطرف می‌شود.
به گزارش ایسنا، معصومه ابتکار همچنین شماره ثبتی مجوز صادر شده در شهرداری منطقه 5 را نیز در جلسه اعلام کرد، اما طبق گفته‌های جاوید گویا این مجوز مربوط به قبل از این تغییرات مورد نظر در مورد ساخت و ساز در باغات کن بوده است.

No comments:

Post a Comment