Friday, September 7, 2012

با قانون اساسی مشکل دارند و اعتقادی به شوراها ندارند

خبرگزاری میراث فرهنگی- «ری از تهران جدا خواهد شد»؛ این را سماجت و اصرار دولت بر مستقل‌شدن ری از پایتخت خبر می دهد. حتی اگر فرصت یک ماه برای مطالعه درباره این جدایی را پذیرفته باشد، خبرهایی حاکی از این است که استانداری تهران این روزها به دنبال شهردار شهر ری می‌گردد. استانداری در تمام این مراحل هیچ مشورتی با شورای شهر تهران نکرد. معصومه ابتکار این نوع نگاه را محصول تفکر عده‌ای می‌داند که شوراها را رقیب خود می‌دانند.
عضو شورای شهر تهران تصمیم‌های دولت برای شهرها را بدون مشورت با شوراها، از منظر قانون اساسی بررسی می‌کند و می‌گوید: اینکه شوراها با موانع زیادی رو به رو هستند و عده‌ای که از اصل با قانون اساسی مشکل دارند، برای شوراها محدودیت ایجاد می‌کنند موضوع روشنی است.
او در گفتگو با CHN پاسخ برخی پرسش‌ها از طرف مسئولان را نشان‌دهنده موضع آنها در برابر شوراها و قانون اساسی می‌داند. ابتکار بحث این روزها را این پرسش می‌داند که آیا ما به اجرای تمام و کمال قانون اساسی اعتقاد داریم یا نداریم؟ آیا در مورد شوراها آمادگی داریم که قانون اساسی را مبنا قرار دهیم و اگر نیازمند قانون جدیدی هستیم، آن را تدوین کنیم؟
به گفته رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران امروز عده‌ای از اساس با قانون اساسی مشکل دارند. یعنی نگاه قانون اساسی را قبول ندارند. حتی بعضی از آنها می‌گویند این قانون اساسی در دوره‌ای نوشته شده که اوایل انقلاب بوده و افراد داغ بودند و اگر در دوره‌ دیگری نوشته می‌شد محتاطانه‌تر بود. در حالی که قانون اساسی توسط کسانی نوشته شد که رنج دوران سیاه دیکتاتوری شاه را چشیده بودند و به همین دلیل می خواستند قانونی را بنویسند که این اتفاقات دوباره تکرار نشود.  
ابتکار با اشاره به گروهی که هیچ اعتقادی به شوراها ندارند، اضافه می‌کند: من شک ندارم افرادی هستند که از تمام ابزارها استفاده می‌کنند تا قانون اساسی تضعیف شود و به اجرا در نیاید.
این عضو شورای شهر تهران نمونه‌های این نوع نگاه را تصمیم‌هایی می‌داند که هر از چند گرفته می‌شود و به طور نمونه می گوید: لایحه‌ای می‌آورند که اختیارات شوراها را کم کنند یا لایحه‌ای می‌آورند که شهردار را فرمانداری ها انتخاب کنند. یک جا طرح می‌آورند که شهردار با رای مستقیم انتخاب شود و در جایی پیشنهاد می‌دهند که بخشی از کلان‌شهر یا پایتخت کشور جدا شود. یک وقت هم طرح می‌آورند که ۱۱ فرمانداری جای شهرداری ها را بگیرد.
به اعتقاد ابتکار، اینها فشارهایی است که از بیرون به شوراها وارد می‌شود و در ادامه می‌گوید: بعضی وقت ها به جای ایجاد حس همکاری و مشارکت جمعی، حس رقابت با شوراها را دامن می زنند و متاسفانه برخی شورا را رقیب خود می‌دانند.

No comments:

Post a Comment