Tuesday, September 25, 2012

جنبش اجتماعی حفظ خانواده


امروز در چهارصد و نود و سومین جلسه علنی شورای شهر تهران، زمانی که طرح تحکیم بنیان خانواده و آموزش مهارت های زندگی مشترک زوجین قبل از ثبت ازدواج مطرح شد، به آمارهای نگران کننده ای که در مورد طلاق در کشور به خصوص در شهر تهران شنیده می شود، اشاره کردم و گفتم: آمارها بیانگر این است که خانواده های تهرانی به سامان نیستند و مشکلات خانوادگی رو به افزایش است.
البته در زمینه تحکیم خانواده دستگاه های دولتی و متولیان اصلی اقداماتی انجام داده اند اما این آمارها نشان می دهد که این اقدامات کافی نبوده است. 
بحث ورود شهرداری به موضوع تحکیم بنیان خانواده و آموزش مهارت های زندگی برای زوجین قابل ملاحظه و با اهمیت است. در موارد دیگری هم مشاهده شده که خلاءهای موجود با ورود شهرداری برطرف شده است.
به علاوه در شورای دوم و سوم  بارها تاکید شده که شهرداری نهادی اجتماعی است. بنابراین مهم ترین پیام آمار نابسامانی های خانوادگی به شورای شهر می تواند این باشد که نسبت به موضوع حساس و دنبال چاره جویی باشیم و از تمام ظرفیت های موجود شهرداری برای ارائه راهکارهای عملی استفاده کنیم.
به نظرم همان گونه که جنبش اجتماعی برای اعتیاد باید به راه افتد، در موضوع حفظ خانواده نیز باید جنبشی اجتماعی ایجاد شود و شورای شهر در این بخش فعالیت مناسبی داشته باشد.

No comments:

Post a Comment