Wednesday, May 16, 2012

هفته زن در شورا


روز سه شنبه در جلسه علنی شورای شهر نکاتی را به مناسبت گرامیداشت مقام زن مطرح کردم. اولین نکته اینکه انتظار داشتیم براساس درخواست کتبی که صورت گرفته بود، این جلسه شورا به بررسی مشکلات زنان در شهر و گزارش دستگاه‌های دولتی و تشکل های غیردولتی از روند انجام وظایفشان در حوزه زنان و بهبود وضعیت آن‌ها اختصاص می یافت

 اما خب، ظاهرا این انتظاری نبود که برآورده شود.  

بنابراین لازم بود تاکید کنم که محرومیت ها و مشکلات زیادی وجود دارد که زنان تهرانی با آن دست بگریبان هستند. نیمی از جمعیت شهر تهران را زنان تشکیل می‌دهند و بخش اعظم آنها دارای نقش و مسئولیت اجتماعی و اقتصادی هستند. افزایش نرخ تورم و تحمیل آن بر خانواده‌ها به ویژه خانوارهایی که سرپرست آن‌ها زنان هستند، از جمله این مشکلات است

همچنین تاکید کردم محرومیت اجتماعی زنان در شهر تهران که ناشی از شرایط کنونی جامعه است، فعالیت زنان در بخش غیردولتی را مشکل کرده و هزینه سنگینی بر آن‌ها تحمیل می‌کند.

آقای مهندس چمران با اشاره به نکاتی که مطرح کردم، از اداره کل آموزش و پرورش و اداره امور بانوان شهرداری تهران دعوت کرد تا در جلسه علنی هفته آینده گزارشی ارائه دهند. بعد هم تاکید کرد که خوشبختانه آمارهای رشد زنان در بخش های مختلف چشم گیر است.

واکنش خوبی بود، ولی من  بایستی می گفتم که «هر گاه زنان در حوزه ای رشد چشمگیر داشته اند، شاهد ایجاد محدودیت ها و سخت گیری ها در آن حوزه بوده اند».

... و گفتم

البته ناگفته نماند که عصر سه شنبه جلسه کمیته محیط زیست شورا را به موضوع زنان و مدیریت شهری اختصاص دادیم و میزبان خانم های مسئول در امور شهری، بانوان شورایار، برخی از نمایندگان تشکل های غیردولتی و اساتید دانشگاه بودیم. آنجا در مورد اقدامات اداره کل بانوان شهرداری و نیز فرصت ها و تهدیدها و راهبردهای بهره مندی از توان زنان برای مدیریت بهینه شهری صحبت شد


No comments:

Post a Comment