Monday, January 31, 2011

دوازده بهمن؛ دیروز، امروز، فردا

دیروز
12 بهمن سالروز آمدن مردی است که اعتقاد داشت دینداری برای آزادگی و سرافرازی انسان هاست. او دین را در عزت مردم، یاری مظلومان و ایستادگی در مقابل ظلم می دید. امام خمینی از آن روحانیونی نبود که گوشه ای بنشیند و تقوای گریز و پرهیز پیشه کند. امام نه تنها تبعید رژیم پهلوی را تجربه کرد، بلکه همواره تحت فشار متحجرین قرار داشت و در این جبهه نیز مبارزه می کرد.
دیروز مردی آمد که ره آوردش برای نسل من آزادی و استقلال کشورم بود. کسی که در همراهی اش از دوران سیاه اختناق و وحشت و سرکوب پهلوی گذر کردیم. دیروز رویای فراموش ناشدنی ایام جوانیست؛ روزگاری که از او آموختیم حق گرفتنی است و باطل رفتنی و نیز آموختیم که حفظ آرمان ها و ارزش های والا، دشوار تر از انقلاب است. 

امروز 
در سی و دومین سالگرد ورود امام، روزهای پر فراز و نشیبی را می گذرانیم و البته همچنان وفادار به آرمان های اصیل انقلاب. حالا دریافته ایم که حفظ آرمان ها بسیار دشوار است و گذر زمان می تواند درکنار اتفاقات و پدیده های پیش بینی نشده، آرمان را خدشه دار سازد. اینک دغدغه و نگرانی ها فراوان است: اینکه انقلاب به دست نا اهلان و نامحرمان نیفتد و وصیت امام به عنوان منشوری برای آیندگان و سرمشقی برای آزادی خواهان و انقلابیون به فراموشی سپرده نشود؛ اینکه امروز عدالت به عنوان مهم ترین شاخصه و میزان جمهوری اسلامی، کماکان بزرگترین امتحان و چالش جامعه ماست.
این روزها همچنین شاهد خیزش در کشورهای عرب هستیم. کشورهایی که دیریست دچار استبداد شده و حالا نوبت بیداری توده هاست. تونس، مصر، یمن، الجزایر و ... تحولات بدیعی را پشت سر می گذارند. وقایع منطقه در این سالگرد، درسهای فراوانی دارد؛ اینکه دیکتاتورها با وجود بهره مندی از قدرت مالی و نظامی بالاخره در زمان مناسبش با قهر ملت ها مواجه می شوند. در این حوادث صحنه های زیادی مشابه صحنه های انقلاب ما و نیز دیگر دوران هاست. البته به نظر می رسد این صحنه ها بیش از آنکه متاثر از وقایع 32 سال پیش باشد، تحت تاثیر شرایط معاصر قرار دارد.
به هر حال قضاوت در مورد ماهیت این جنبش ها نیازمند زمان بیشتری بوده و اگر چه عناصر اقتصادی، اجتماعی و آزادی خواهانه در کنار عنصر دینی تجلی یافته، ولی به نظر می رسد گرایش آن به سوی اسلام انقلابی توام با آزادی و نگاهی رو به آینده باشد. در این روند بیشتر الگوهایی مانند ترکیه که طیف های مختلف و گوناگون سیاسی و اجتماعی توان رشد و مشارکت دارند مد نظر است. 

فردا
تاریخ عبرت آموز و گواه پیروزی صداقت و حق است. زور و نامردمی و باطل ماندنی نیست و جوانان امروز بیش از هر نسلی آرمان های خویش را در عدالت طلبی و آزادی خواهی می بینند. بر همین اساس بی تردید آینده روشن است.
برای تحقق آرمان های بلند امام و به ثمر نشستن خون شهدا هیچ مسیری جز اجرای کامل قانون اساسی، تضمین آزادی های تصریح شده در آن و اصلاحات دائمی و رو به آینده وجود ندارد. یعنی حفظ اصول و جلوگیری از فروپاشی اخلاقی تنها با اصلاح دائمی سیاست ها و عملکردها امکان پذیر است و یگانه راه تحقق آرمان ها بی شک آزادی بیان، نقد، توجه به خطاها و اصلاحات مستمر است. فردا را باید در این قاب دید.  


No comments:

Post a Comment