Saturday, April 10, 2010

یک اقدام غیرنمایشی

 ٢۱ فروردین ۱۳۸٩
 
پنج شنبه برای پنجمین بار از مرکز دفن زباله آرادکوه دیدن کردم. این مرکز که در حال حاضر حدود 4000 تن زباله را در روز کمپوست می کند، زیر نظر مدیریت سازمان پسماند تهران قرار دارد. سازمان  پسماند تهران هم تشکیلاتی است که در سال 88 از ادغام دو سازمان بازیافت و سازمان خدمات موتوری شهر تهران ایجاد شد
البته این پروژه در آرادکوه از سه سال پیش فعال شده و - برخلاف نمایش تبلیغاتی چند سال  پیش با ادعای حل مشکل 7000 تن زباله تهران ظرف سه، چهارماه! - پیشرفت خوبی دارد. روند این پیشرفت خود نشانگر نمایشی و توخالی بودن ادعاهای گذشته است که اکنون هیچ اثری از آن نیست جز چند دستگاه سوخته. با توجه به تلاش و برنامه ریزی منسجم پس از تصویب برنامه جامع مدیریت پسماند شهر تهران در سال 87 در شورای شهر، اکنون میزان تفکیک زباله خشک از مبدا، با حدود 100 مرکز دریافت زباله خشک در سطح شهر رشد قابل توجهی یافته است. از سوی دیگر در مرکز آرادکوه برای اولین بار دفن مهندسی و بهداشتی پسماندها تحقق یافته و قرار است فقط 10 درصد باقی مانده از فرآیند کمپوست به آنجا منتقل شود. طرح های تکمیلی کمپوست برای پوشش کل پسماند تهران نیز در حال پیگیری است. در حال حاضر کود تولید شده کمپوست با تایید مراجع کشاورزی مستقل مورد استفاده گسترده شهرداری ها و کشاورزان قرار دارد
  مشاهداتی که در بازدیدهایم از مراکز مشابه در کشورهای در حال توسعه داشته ام و نیز نظر کارشناسان جایکا (موسسه همکاری های بین المللی ژاپن) که از این مرکز دیدن کرده اند، تاییدگر آنست که آرادکوه یکی از بزرگ ترین و پیشرفته ترین مراکز موجود از این دست است
این دستاوردها نشان می دهد ما در آغاز راهی دشوار هستیم که خوشبختانه جنبه تبلیغاتی و نمایشی ندارد. بلکه برای ارتقاء کیفیت زندگی در شهر تهران و ِآینده ای روشن برای فرزندانمان ترسیم شده است. ای کاش همه دست اندرکاران و مسئولین اجرایی کشور این گونه حرکت می کردند
 

No comments:

Post a Comment