Friday, September 26, 2014

بحران آب

هفته گذشته شوراي عالي آب سياست هاي مهمي براي تغيير شيوه مديريت منابع و مصارف آب هاي زيرزميني كشور تصويب كرد. ديگر کسی هر قدر بخواهد نمی تواند از چاه آب برداشت كند. نظارت هاي جدي در برداشت و جلوگيري از آلودگي مانع از تخريب سفره خواهد شد. آبخوان داري و آبخيزداري از جمله برنامه هاي دولت خواهد بود و تاكيد يك سويه براي سد سازي اكنون به تغذيه سفره به روش هاي علمي و سنتي تغيير كرده است. همچنین سازمان حفاظت محيط زيست براي حفاظت كيفي منابع آب پيشنهادهایی داده است. 
ضمنا در اخبار آمده كه سازمان بر اساس برنامه مديريت تالاب پريشان و با همكاري مردم چاه هاي غيرمجاز اطراف تالاب را پر كرده و اميد به احياي تالاب جدي است. 
بحران آب در كشور ما كاملا جدي است، همه در قبال اين شرايط بايد تلاش و از اين گنجينه ملي درست استفاده كنيم.
http://www.irna.ir/fa/News/80893896/

2 comments:

  1. خانم دکترابتکار:باسلام وعرض خسته نباشید لطفا با تشریح جزییات دلها رو آرام کنید..به عنوان یک مادر ونه مسئول اجرایی خواهش میکنم، اتفاقی را که همین روز عیدسعیدفطر امسال برای خود حقیر اتفاق افتاد تجسم بفرمایید..کودک چهارساله دلبند وجگرگوشه تان که هر لبخندش تمام دنیا و مافیها را می ارزد وهر فرزندی برای مادرش عزیز است...فقط در اثر لحظه ایی غفلت مستقیما از آب آشامیدنی شهر مینوشد و درساعات پایانی شب کودکت با گردنی شکسته و ناله ایی جگرسوز،رنگ از رخسار پریده..ازحال میرود..سراسیمه مادری، که خود ازآسم وتنگی نفس بلطف محیط زیستمان رنجور ودردمند این طفل معصوم رابه بیمارستان می رساند.اما آنجا پذیرش این کودک رامشروط به پرداخت به صندوق..وتهیه داروی طبعا اورژانسی و حتی سرم رابه داروخانه شهر ارجاع دادن درساعت 3بامداد ومهمتر اینکه این مادر متوجه شود درهول وهراس نجات فرزند دست خالی به جایی آمده که جان انسان پشیزی ارزش ندارد..خانم دکتر ای مادر ارجمند: من وقتی از اهوازخود را به آبادان رساندم با فرشته کوچکی مواجه شدم که عفونت روده ایی نیمه جانش ساخته ،و چشمان بی رمقش زندگی را از من التماس میکرد ودرد آورتر وفجیع تر، مادری آمپول به دست منتظر قدوم پدر یا صحیحتر بگویم اسکناس بله اسکناس...!!؟؟یعنی حتی تزریق داروی اورژانسی منوط به اول پرداخت هزینه تزریق !!!!دراین حال چه انتظاری ازهمچین پدر ومادری دارید...عصبی نباشیم..خوددار باشیم..به مرگ عزیزان خویش بخندیم..خو درا بفریبیم که عوارض جنگ است بعداز25 سال ؟درجزیره ای زندگی کنی وآب شرب سالم کیمیا باشد.؟ازمردم چه انتظاری دارید؟...خانم دکتر :درد ومصیبت وتحقیر کرامت انسانی و اهانت به عطوفت ومهرمقدس مادری را چه کسی پاسخگوست؟؟؟ وکوتاه کنم..اگر عصبی هستیم معنیش این نیست که نرمال نیستیم..یا زیاده طلبیم .بخدا سوگند ما آب نداریم هوا ی پاک نداریم.زیرساختهای شهری حتی 50 سال پیش را نداریم.!پالایشگاه وشرکتهای حفاری ونفت وگاز داریم اما کار نداریم!....ومارا یا بکارنمیگیرند یابه لطایف الحیل به کناری می نهند..و..و..و..و..و اینها که برشمردم به مقدسات سوگند،،داستان نیست !عین حقیقت است و مستندو قابل پیگیری..پس به ما حق دهید که پرسشگری کنیم و از شما همدردی بجوییم..کاش سرکارعالی و دیگر مسئولان عزیز برای یکبار هم که شده درچالش نوشیدن آب کارون وآب شرب آبادان پایتخت مقاومت ایران شرکت کنید..واعلام نمایید من ازآبی مینوشم که مردمم مینوشند...باعرض پوزش از اطاله و تصدیع به محضرسرکار (مسعود کنعانی)

    ReplyDelete
  2. خانم پروفسور ابتکار: بخدا ما هم قدرت درک و فهم داریم و بگمانم این حق رو هم داریم که بپرسیم..که وقتی اکنون ما درآبادان آب متعفن ،آلوده و با رایحه مشمئز کننده را بعنوان آب شرب مینوشیم وهمان تعرفه ایی راپرداخت میکنیم که دیگران برای آب زلال شیرین وگوارا...پس بعد از اجرای طرحهایی که به ما فقط سرفصلهایش گفته میشود وانتقال آب کارون چه فاجعه ایی در انتظارمان خواهد بود.

    ReplyDelete